Юли 2018

Обучителен семинар Machine Learning Algorithms, Трявна, 2018, България. Албум от събитието.

Юни 2018

Machine Learning

Излезе от печат книгата "Алгоритми за анализ на големи данни и приложения. Machine Learning" с автори проф. Иван Иванов и Владислав Танов.
Това ръководство е предназначено за студенти и любознателни читатели, като учебно помагало при овладяване на основни методи и модели за анализ на множества, съдържащи големи данни, и директно въведение в науката на самообучаващите се алгоритми. Целта на ръководството е да бъде посредник между знанията, които са разпространени в интернет пространството в тематиката и начинаещите, започващи обучение в тази област.
Това ръководство е първото за авторите в областта на алгоритмичното учене от данни (machine learning). Материалът е представен като съвкупност от теория и примери, като акцентът е върху примерите и информационнните технологии, които реализират алгоритмите от областта на алгоритмичното учене от данни. Иноформационните технологии са приложени за изпълнение на анализи върху конкретни множества от данни. В текста са вмъкнати примери и възможни приложения на разглежданите информационни технологии, демонстриращи възможни приложения на теорията в управлението на реални икономически процеси. Разглеждат се теми за построяване на регресионни модели; модели и методи за класифициране на множества от данни, както и прилагането на тези модели с цел да се разпознаят класовете на новите наблюдения. Обсъждат се и се разглеждат иновативни подходи за повишване на точността на модели за класифициране, в това число и грид подхода.

Януари 2018

Стопански факултет организира състезание за създаване на алгоритми за анализ на големи данни. Състезанието е за студенти в СУ Свети Кл. Охридски. Състезанието ще се проведе в сряда на 10-ти януари, 2018 год в сградата на Стопански факултет от 10 до 12 часа. Участниците трябва да решат две задачи за анализ да дадено множество от данни. Работни езици са R и Python 2.7 на платформата Anaconda. Допълнителна информация за условията на състезанието и правилата на провеждане може да се намери на след уеб сайт http://imajor.info/LDA/
За регистрация за участие в състезанието може да посетите http://imajor.info/LDA/competition след 1-ви януари 2018 като попълните съответната регистрационна форма. Краен срок за регистрация понеделник, 8-ми януари, 2018.

Участието в състезанието е индивидуално. Всеки участник представя себе си.

Допълнителни въпроси и информация към професор Иван Иванов i_ivanov@feb.uni-sofia.bg


Име
Фамилия
Университет
Python или R
Email

An Invitation for the Competition on Machine Learning

The Organizers cordially invite you to participate in the 1st annual Machine Learning Competition. We would like to take this opportunity to reach out into the community to provide an event that will foster data analytics interest and expertise among your students.
Invitation

Изследователско обучение – семинар

гр. Елена, Дата: от 10 юли до 14 юли 2017 г. PDF