Стопански факултет организира състезание за създаване на алгоритми за анализ на големи данни. Състезанието е за студенти в СУ Свети Кл. Охридски. Състезанието ще се проведе в сряда на 10-ти януари, 2018 год в сградата на Стопански факултет от 10 до 12 часа. Участниците трябва да решат две задачи за анализ да дадено множество от данни. Работни езици са R и Python 2.7 на платформата Anaconda. Допълнителна информация за условията на състезанието и правилата на провеждане може да се намери на след уеб сайт http://imajor.info/LDA/
За регистрация за участие в състезанието може да посетите http://imajor.info/LDA/competition след 1-ви януари 2018 като попълните съответната регистрационна форма. Краен срок за регистрация понеделник, 8-ми януари, 2018.

Участието в състезанието е индивидуално. Всеки участник представя себе си.

Допълнителни въпроси и информация към професор Иван Иванов i_ivanov@feb.uni-sofia.bg

Име
Фамилия
Университет
Python или R
Email

An Invitation for the Competition on Machine Learning

The Organizers cordially invite you to participate in the 1st annual Machine Learning Competition. We would like to take this opportunity to reach out into the community to provide an event that will foster data analytics interest and expertise among your students.
Invitation

Изследователско обучение – семинар

гр. Елена, Дата: от 10 юли до 14 юли 2017 г. PDF